Certyfikaty i współpraca

Analizujemy składy wielu światowych złóż, aby wybierać okrzemki charakteryzujące się tylko wyjątkową czystością i najwyższą jakością.

Dysponujemy nr GIS i przechodzimy regularne kontrole Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dzięki czemu mamy pewność, że nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Posiadamy numer weterynaryjny PLα14083395p na produkty przeznaczone dla zwierząt jako składnik paszy oraz do stosowania zewnętrznego i przechodzimy regularne kontrole Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (Okrzemki Naturalne DiatoNat Animal).

Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1090/22 na środek poprawiający właściwości gleby (Okrzemki Naturalne DiatoNat Agri).

Nasze Okrzemki Naturalne według standardów amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA (Food and Drug Administration) posiadają status jakości spożywczej FCC (Food Chemical Codex Grade).

Posiadamy certyfikat organicznego, naturalnego pochodzenia naszych produktów, dzięki czemu możemy polecić je do ekologicznego rolnictwa i hodowli zwierząt.

Stałe współpracujemy z doświadczonymi partnerami zagranicznymi, a także instytucjami naukowymi, dzięki czemu mamy pewność, że za naszą działalnością stoi merytoryczna wiedza i wyniki naukowe. Dziękujemy za wsparcie Wydziałowi Chemii Politechniki Warszawskiej, Instytutowi Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Regularnie analizujemy nasze produkty w akredytowanym laboratorium badawczym, aby zapewnić naszym Partnerom bezpieczeństwo, zaufanie i najwyższą jakość spełniającą wymagania.PLα14083395p