Okrzemki – literatura

Abstrakty literatury obcojęzycznej dostępne w wersji polskiej: kontakt

[1]. Małgorzata Wiewióra, praca inżynierska, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2016.Wpływ amorficznej ziemi okrzemkowej na wyniki produkcyjne oraz status zdrowotny kur niosek. Praca dostępna u autorki: mg.wiewiora@gmail.com.

[2]. Małgorzata Wiewióra,  Monika Łukasiewicz. Amorficzna ziemia okrzemkowa – jej właściwości i zastosowanie. Czasopismo “Polskie Drobiarstwo”, 4/2017.Praca dostępna u autorek: mg.wiewiora@gmail.com.

[3]. Edith M. Carlisle, Ciba Found Symp. 1986;121:123-39. Krzem – niezbędny pierwiastek śladowy w dietetyce zwierząt. Link

[4]. Carlisle EM, Curran MJ. Alzheimer Dis Assoc Disord. 1987;1(2):83-9. Wpływ spożywanego krzemu i glinu na poziom stężenia krzemu i glinu w mózgach szczurów. Link

[5]. Life Extension Magazine, April 2003, Raport. Krzem – niedoceniany pierwiastek śladowy u szczurów. Link

[6]. Artykuł opublikowany w południowoafrykańskiej Agri Silica, Diatomit w żywieniu zwierzątLink

[7]. Artykuł opublikowany w biuletynie Georgian National Academy of Sciences, Wpływ ziemi okrzemkowej na stan zapasożyconych kóz.  Link

[8]. Małgorzata Wiewióra, Monika Łukasiewicz, Justyna Bartosik, Mateusz Makarski, Tomasz Niemiec. Ziemia okrzemkowa w profilaktyce odrobaczania gołębi rasowych.  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu – SGGW. Animal Science No 54 (2), 2015 Link

[9]. Edith M. Carlisle. Zapotrzebowanie na krzem w kształtowaniu układu kostnego u kurcząt. Zakład Nauki o Środowisku i Żywieniu, Szkoła Zdrowia Społeczeństwa, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, CA 90024.  Link

[10]. Edith M. Carlisle, Zakład Nauki o Środowisku i Żywieniu, Szkoła Zdrowia Społeczeństwa, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, CA 90024. Zapotrzebowanie na krzem w tworzeniu tkanki łącznej i chrząstki stawowej u kurczątLink

[11]. Edith M. Carlisle. Krzem – niezbędny składnik żywieniowy dla kurcząt.  Zakład Nauki o Środowisku i Żywieniu, Szkoła Zdrowia Społeczeństwa, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, CA 90024. Link

[12]. Artykuł opublikowany w USDA – Departament Rolnictwa USA, Dezynfekcja odchodów brojlerów poprzez zastosowanie diatomituLink

[13]. Artykuł napisany przez naukowców z Uniwersytetu Guelph w Kanadzie, Wydział Nauki o Zwierzętach i Drobiu, Wpływ dodatków żywieniowych w formie krzemionki na wydajność produkcji, zdrowie i jakość odchodów u indykówLink

[14]. Artykuł napisany w magazynie branżowym Poultry Word, Wpływ dodawania krzemionki na dietę u indykówLink

[15]. Artykuł opublikowany na Uniwersytecie Britich Columbia, Wydział Systemów żywieniowych, Wpływ dodawania diatomitu na zapasożycenie, produkcję jaj oraz jakość jaj u organicznych kur niosek wolnego wybieguLink

[16]. Ziemia okrzemkowa a pszczoły miodne, wormfarmingrevealed.com. Link

[17]. Pszczoły miodne. Efekt działania chemicznych środków owadobójczych.  Link

[18]. Ziemia okrzemkowa a pszczoły miodne, Planet natural. Link

[19]. Alternatywna metoda zwalczania żuczka ulowego Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae) przy zastosowaniu wapna oraz ziemi okrzemkowej, ECO Sciences Journal. Link

[20]. Amorficzna ziemia okrzemkowa jako dodatek paszowy dla drobiu. Dorota Szablicka, Marcin Różewicz; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, artykuł opublikowany w Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 4: 112–117 Link

[21]. Wskaźniki odchowu oraz wybrane cechy jakości mięsa i kości udowej kurcząt brojlerów żywionych paszą uzupełnioną amorficzną ziemią okrzemkową.  Małgorzata Wiewióra, Monika Łukasiewicz, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu – SGGW Link

[22]. Przewodnik, jak stosować ziemię okrzemkową do zwalczania szkodników, How I Get Rid Of – strona dot. zwalczania szkodników – dla tych, którzy chcą znaleźć skuteczne rozwiązania problemów związanych ze szkodnikami Link